gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Planperioden 2022-2027

Regional vannforvaltningsplan for vannregion Glomma og regional vannforvaltningsplan for de norske delene av vannregion Västerhavet ble godkjent i 2016 og gjelder til slutten av 2021. Det innledes nå et arbeid med oppdatering og justering av gjeldende vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram for perioden 2022-2027.

Utkast til forberedende plandokumenter er nå utarbeidet. Vannregionutvalget behandlet dokumentene i møte 24.1.2019, og dokumentene er oppdatert etter dette møtet. Fylkeskommunene vil gjennomføre høring av planprogram og hovedutfordringer for vannregionen. Høringen vil skje i perioden 1. april til 30. juni 2019. Plandokumentene vedtas deretter av fylkeskommunene i vannregionen høsten 2019. Utkastene til plandokumenter som skal på høring kan du lese her:

Planprogram for vannforvaltningsplanen for de norske delene av vannregion Västerhavet 2022-2027

Planprogram for vannforvaltningsplanen for vannregion Glomma 2022-2027

Hovedutfordringer for de norske delene av vannregion Västerhavet

Hovedutfordringer for vannregion Glomma

 

Som underlag for hovedutfordringene i vannregion Glomma er det utarbeidet hovedutfordringer for vannområdene i vannregionen. Disse dokumentene er vedlegg til de regionale dokumentene som er på høring. Hovedutfordringene for vannområdene kan du lese her:

Vedlegg 1. Vannområde Enningdalsvassdraget

Vedlegg 2. Vannområde Haldenvassdraget

Vedlegg 3. Vannområde Glomma for sør for Øyeren

Vedlegg 4. Vannområde Morsa

Vedlegg 5. Vannområde Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA)

Vedlegg 6. Vannområde Indre Oslofjord Vest

Vedlegg 7. Vannområde Oslo

Vedlegg 8. Vannområde Øyeren

Vedlegg 9. Vannområde Leira-Nitelva

Vedlegg 10. Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma

Vedlegg 11. Vannområde Mjøsa

Vedlegg 12. Vannområde Glomma

Publisert: 17. januar 2019 Sist oppdatert: 18. januar 2019