gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannområder

Vannregion Glomma er delt inn i 12 vannområder.

                              

I Norge har vi 18 vannregioner og 11 vannregionmyndigheter. Østfold Fylkeskommune er vannregionmyndighet i vannregion Glomma. En vannregion er så delt inn i mindre vannområder, som består av et enkeltvassdrag eller deler av et større vassdrag.

Innenfor hvert vannområde finnes det flere vannforekomster. En vannforekomst kan være en avgrenset enhet overflatevann som innsjø, bekk, elv, fjord eller en avgrenset mengde grunnvann.

Norge har 5 vannregioner felles med Sverige og Finland. Enningdalsvassdraget har et nedbørsfelt som begynner i Sverige, og vassdraget munner ut i Norge. Vannområdet er inkludert i forvaltningsplanen for vannregion Glomma. Deler av Västerhavets vattendistrikt ligger også i Norge. Disse arealene drenerer til fire svenske vannområder. På norsk side er de samlet under benevnelsen Grensevassdragene. For disse områdene skrives det en egen forvaltningsplan med tiltaksprogram og de inngår derfor ikke i forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet for vannregion Glomma. I tillegg til Grensevassdragene og Enningdalsvassdraget inngår en liten del av Bottenvikens vattendistrikt i vannregionmyndighetens geografiske avgrensning. For disse arealene er det levert innspill til forvaltningsplan og tiltaksprogram for vannregion Trøndelag, som samordner dette i en felles plan.

 

Vannområde

Fylker

Kommuner

Kontaktperson

Enningdalsvassdraget1,2

Østfold

Halden, Aremark

Finn Grimsrud

Haldenvassdraget2

Akershus

Østfold

Aurskog-Høland, Aremark, Halden, Marker

Finn Grimsrud

Glomma sør for Øyeren

Akershus

Østfold

Enebakk, Askim, Spydeberg, Trøgstad, Eidsberg, Skiptvet, Rakkestad, Råde, Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler

Maria Ystrøm Bislingen

Morsa2

Akershus

Østfold

Oslo

Frogn, Vestby, Ås, Enebakk, Ski, Spydeberg, Hobøl, Våler, Moss, Rygge, Råde, Oslo

Carina Rossebø Isdahl

PURA2

Akershus

Oslo

Frogn, Nesodden, Oppegård, Oslo, Ski, Ås

Anita Borge

Øyeren

Hedmark

Akershus

Østfold

Aurskog-Høland, Eidsberg, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Nes, Nord-Odal, Sør-Odal, Rælingen, Spydeberg, Sørum, Trøgstad, Ullensaker

Kristian Moseby

Hurdalsvassdraget / Vorma

Oppland

Hedmark

Akershus

Eidsvoll, Gran, Hurdal, Nannestad, Nes, Nord-Odal, Stange, Ullensaker, Østre Toten

Helge Bjørn Pedersen

Leira-Nitelva2

Oppland

Akershus

Oslo

Fet, Gjerdrum, Gran, Jevnaker, Lunner, Lørenskog, Nannestad, Nittedal, Oslo, Rælingen, Skedsmo, Sørum, Ullensaker

Line Gustavsen

Indre Oslofjord Vest2

Akershus

Buskerud

Oslo

Asker, Bærum, Frogn, Hole, Hurum, Lier, Nesodden, Oslo, Ringerike, Røyken

Ingvild Tandberg

Oslo

Oppland

Akershus

Buskerud

Oslo

Jevnaker, Lunner, Nesodden, Nittedal, Oslo, Ringerike

Heidi Kristensen

Glomma

Sør Trøndelag

Oppland

Hedmark

 

Holtålen, Tydal, Røros, Oppdal, Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Stor-Elvdal, Rendalen, Trysil, Åmot, Ringsaker, Hamar, Løten, Stange, Elverum, Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal

Trine Frisli Fjøsne

Mjøsa2

Sør Trøndelag

Møre og Romsdal

Sogn og fjordane

Oppland

Hedmark

Akershus

Lesja, Dovre, Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Lillehammer, Gausdal, Øystre Slidre, Vang, Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Ringsaker, Hamar, Løten, Stange, Eidsvoll, Hurdal, Gran, Søndre Land, Nordre Land, Luster, Stryn, Stranda, Norddal, Rauma, Sunndal, Oppdal, Folldal, Stor-Elvdal, Elverum

Odd Henning Stuen

Tabell: Oversikt over vannområdene i Vannregion Glomma, med fylker og kommuner. Uthevet skrift viser hvilken fylkeskommune som har hatt ansvar for å følge opp vannområdet i planprosessen. 1) Grensekryssende vassdrag.  2) Vannområdet eller deler av vannområdet var med i pilotfasen (2010-2015).

Publisert: 09. juli 2007 Sist oppdatert: 01. desember 2014