gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Møte i vannområdeutvalget 23.november 2016

Det inviteres til felles møte i vannområdeutvalgene for vannområde Glomma og Grensevassdragene onsdag 23. november.

I forbindelse med at de regionale planene for vannforvaltning ble godkjent i fylkestingene i desember 2015 og vedtatt i Klima- og miljødepartementet i juli i år må vi nå starte jobben med gjennomføring av tiltak for at vannforekomstene skal nå miljømålene som er vedtatt i planene. 

På møtet vil det settes fokus på de områdene som påvirker vannforekomstene i  størst grad, hva som gjøres i dag og hva som kan gjøres for å bedre vannkvaliteten der det er nødvendig. Vi vil også høre erfaringer fra arbeidet i andre vannområder.

 

Velkommen!

 

Tidspunkt: 23.november kl. 10:00 - 15:00

Sted: Norsk skogmuseum på Elverum

Invitasjon med program finnes her.

Påmelding til møtet kan gjøres via lenken under: http://kurs.hedmark.org/participant/arrangement.aspx?id=178458&hash=E65B9AEA734B4539AFA670571B1A6C20

 

Sakspapirer:

Sakspapirer VOU 2016 - Grensevassdragene

Sakpapirer VOU 2016 - vannområde Glomma

Vedlegg 2 - Arbeidsplan for 2017

 

Referat fra møtet med vedtak på sakene som ble behandlet finnes her.

 

Presentasjonene fra møtet:

De regionale planene for vannforvaltning er godkjent - hva nå?

Erfaringer fra pilotperioden i vannområde Pura

Overvåkning i vannområde Glomma og Grensevassdragene

Tiltak for å bedre fiskevandring i regulerte vassdrag - eksempler fra fisketrapper i Glomma

Prioritering av områder i Hedmark for tilskudd til utsatt jordbearbeiding i erosjonsklasse 1 og 2

Forurensningssituvasjonen i Folla

Publisert: 17. november 2016 Sist oppdatert: 17. november 2016