gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Seminar om mindre avløpsanlegg på Tynset

Som tiltak for å sikre riktig etablering, tilfredsstillende drift og oppfølging av mindre avløpsanlegg ble det arrangert seminar om mindre avløpsanlegg på Tynset 19. januar. Saksbehandlere, prosjekterende og utførende i kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen var invitert.

Vannområde Glomma og Grensevassdragene setter fokus på spredt avløp fordi forurensning fra spredte avløpsanlegg fører til at vannkvaliteten i mange sjøer, bekker og elver er for dårlig. Målet med seminaret var å gi relevante aktører en generell innføring i gjeldende lovverk, søknadsprosess, ulike anleggstyper og valg av løsning.  

Invitasjonen til seminaret finnes her.

Presentasjonene fra seminaret:

Presentasjon 1 - Velkommen

Presentasjon 2 - Forskrifter og regelverk

Presentasjon 3 - Lokal forskrift

Presentasjon 4 - Aktuelle løsninger i spredt bebyggelse

Presentasjon 5 - Grunnundersøkelser og dimensjonering av infiltrasjonsalegg  

Presentasjon 6 - Erfaringer fra Tynset kommmune i forbindelse med gjennomgang av mindre avløpsanlegg 

Presentasjon 7 - Søknadsprosessen

Publisert: 24. januar 2017 Sist oppdatert: 24. januar 2017