gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Arbeidsgruppa

Arbeidsgruppa skal bistå prosjektleder i gjennomføringen av arbeidet i vannområdet  på vegne av vannområdeutvalget og styringsgruppa. Arbeidsgruppa innkalles til møte etter behov. I enkelte saker kan det være aktuellt å bare kalle inn deler av arbeidsgruppa. Arbeidsgruppas sammensetning består i representanter fra kommuner med vesentlige arealer i vannområdet, sektormyndigheter, representant fra Hedmark fylkeskommune og fylkesmannen i Hedmark. Representanter fra kommuner med mindre arealer i vannområdet og Oppland og Sør- Trøndelag fylkeskommuner og Fylkesmannen i Oppland og i Sør-Trøndelag vil også ha anledning til å delta i gruppa. Prosjektleder er sekretær for gruppa.

Publisert: 28. oktober 2015 Sist oppdatert: 28. oktober 2015