gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Styringsgruppa

Styringsgruppa har ansvaret for å lede og koordinere arbeidet i vannområdet, gi mandat til underliggende grupper, gjøre prioriteringer av arbeidet som skal foregå i vannområdet og forberede saker som skal opp i vannområdeutvalget. Leder og nestleder i vannområdeutvalget har også lederfunksjonen i styringsgruppa. Styringsgruppas sammensetning består av valgt representant fra hvert av de fire regionrådene i Hedmark samt sektormyndigheter, representant fra Hedmark fylkeskommune og fylkesmann i Hedmark. Representanter fra kommuner med mindre arealer i vannområdet og Oppland og Sør- Trøndelag fylkeskommuner og Fylkesmannen i Oppland og i Sør-Trøndelag vil også ha anledning til å delta i gruppa. Prosjektleder er sekretær for gruppa.

Publisert: 28. oktober 2015 Sist oppdatert: 28. oktober 2015