gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannområdeutvalget

Vannområdeutvalget er øverste organ i vannområdet og gjennomfører møte minst en gang i året. Utvalget skal ledes av en ordfører i vannområdet. Valgt leder for vannområdet er leder av Glåmdal regionråd. Vannområdeutvalget skal godkjenne vannområdets innspill til overvåkingsprogram, tiltaksplan og forvaltningsplan. Utvalget skal også godkjenne budsjett og arbeidsplan. Ansvaret for å ivareta andre arbeidsoppgaver som tilfaller vannområdet utover dette tillegges styringsgruppa. Styringsgruppa gis mandat til å delegere oppgaver videre til underliggende grupper ved behov. Prosjektleder vil fungere som sekretær for vannområdeutvalget.

Ønsket sammensetning av vannområdeutvalget:

  • Ordførere fra samtlige kommuner med betydelig areal i vannområdet.
  • Representant fra Hedmark fylkeskommune
  • Representant fra Fylkesmannen i Hedmark
  • NVE
  • Statens vegvesen
  • Mattilsynet

Ulike interesseorganisasjoner, grunneierforeninger, næringsaktører (for eksempel vannkraft) har møte- og talerett i vannområdeutvalget. Representanter fra kommuner med mindre arealer i vannområdet og Oppland og Sør- Trøndelag fylkeskommuner, samt fylkesmennene i Oppland og i Sør-Trøndelag har også anledning til å delta i utvalget.

Publisert: 28. oktober 2015 Sist oppdatert: 28. oktober 2015