gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Verktøy og kart

Utforsk vannregionen i Vann-Nett

Vann-nett gir deg all informasjon du trenger om vannet i vår vannregion og sikrer deg tilgang til miljøinformasjon, som gjør det mulig å gi innspill til vannforvaltningsarbeidet. Miljødata som er tilgjengelig i Vann-Nett skal danne grunnlaget for planlegging og gjennomføring av tiltak som skal sikre god miljøtilstand.

Vann-Nett finn du på Vann-Nett Portal

Snarveier til faktaark:

• Hele Glomma vannregion

Faktaark om vannområdene:

Mjøsa
Glomma
• Grensevassdrag
Hurdalvassdraget
Øyeren
Haldenvassdraget
Enningdalen
Leira-Nitelva
Oslo
Indre Oslofjord Vest
Bunnfjorden (PURA)
Morsa
Glomma Sør for Øyeren


Data i Vann-Nett er i sanntid, og resultatene vil derfor endre seg dersom ny informasjon er lagt inn siden sist du var inne.

Publisert: 08. juli 2016 av lise.sorensen@miljodir.no Sist oppdatert: 08. juli 2016