gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Fråsegn til Regional plan for vassregion Hordaland og tiltaksprogram

Her er 71 fråsegn som er motteke til høyringsutgåva av planen.  

Kommunar (27) :
Austrheim kommune

Askøy kommune
Bergen kommune 

Bergen kommune revidert tillegg
Bømlo kommune

Eidfjord kommune 

Fitjar kommune

Etne kommune
Fjell kommune

Gulen kommune

Jondal kommune

Kvam kommune

Kvinnherad kommune, saksframlegg, vedtak

Meland kommune

Lindås kommune

Masfjorden kommune

Modalen kommune

Odda kommune

Radøy kommune, saksframlegg

Samnanger kommune, saksframlegg

Sund kommune

Stord kommune
Ulvik kommune fråsegn
Ulvik kommune vedlegg til fråsegn

Ullensvang kommune

Vaksdal kommune

Vindafjord kommune

Voss kommune vedtak, saksframstilling


Statlege sektormynde (8):

Forsvarsbygg

Fiskeridirektoratet

Fylkesmannen

Jernbaneverket

Kystverket fråsegn, vedlegg 1, vedlegg 2

Miljødirektoratet fråsegn , vedlegg miljømål i regulerte vassdrag, vedlegg tiltak Hardanger vassområde, vedlegg tiltak Nordhordland vassområde, vedlegg tiltak Vest vassområdevedlegg tiltak Sunnhordland vassområde, vedlegg tiltak Voss-Osterfjorden vassområde. 

NVE
Statens vegvesen


Næringsliv (20):

Alsaker Fjordbruk
Bergen og Omland havnevesen 

Blue Planet AS
BKK, vedlegg med konkrete kommentarer der BKK har aktivitet

COWI (prosjekt Ren Havn) + vedlegg

FHL

Hordaland Energi Norge + vedlegg

Hordaland bondelag

Hordaland bondelag, Vikøy og Øysteste bondelag

Haugaland kraft

Hydro Husnes,  Norsk Hydro fellesbrev til vannregionene, Hydro Husnes kommentar til overvåkingsprogram , NIVA-rapport om Hydros sjøvannsresipient Husnesfjorden

Marine Harvest

NIVA

Norges Fiskarlag

Strandebarm-Tørvikbygd bondelag

Saudefaldene

SKL

Statkraft

Uni Research - LFI  

Voss energi


Organisasjonar (15):


Arna sportsfiskar

Bydelsbloggen (Stord)
Dale Jakt og Fiskarlag

FNF Hordaland 

FNF Sogn og Fjordane, vedlegg rapport om Yndesdalvassdraget
Unneland Grendelag (Bergen)
Haukåsvassdragets venner (innspill bl a om fisketrapp)

LO

LVK

NHO

Norske Lakselver

Norsk Vann

SABIMA

Voss naturvernlag

ZERO

 

Privatpersoner (1):

 

Reidar Staalesen (om Apeltunvassdraget i Bergen)

Publisert: 18. desember 2014 Sist oppdatert: 18. desember 2014