gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

VRU-møte 24.april 2015

Sakspapir til VRU-Møtet 24. april

Dato:              Fredag 24. april

Kl                    10.00 - 14.00 (kaffe utenfor møtelokalet frå kl 09.45)

Stad:               Møterom Vestlandet, Hordaland fylkeskommune,  Bergen

Målgruppe:   medlemmar av vassregionutvalet og evnt administrative kontaktpersonar. Forutan statlege sektormynde er kvar kommune i vassregionen representert i VRU.

 Dagsorden:

 •  Orientering om høyringsrapporten til Regional plan for Vassregion Hordaland
 • Innstilling frå Vassregionen sitt arbeidsutval om avgrensa 2. gongs høyring av miljømål, tiltak og oppsummerande kapittel om verknad av planen for vasskraft.
 • Handsaming av handlingsprogram før oversending til politisk handsaming i fylkesutvalet av:
 • Handsaming av høyringsdokument før oversending til politisk handsaming i kultur- og ressursutvalet (KURE) og fylkesutvalet av:
  • Reviderte miljømål for vassførekomstar i Hordaland
  • Reviderte tiltak i vassførekomstar i Hordaland
  • Nytt underkapittel om verknad av planen for vasskraft.
 • Eventuelt

 

Sakspapir:

 1. Innkalling med innstilling
 2. Høyringsrapport til regional plan for Vassregion Hordaland, oppsummering av fråsegn
 3. Framlegg til handlingsprogram 2016-2018
 4. Reviderte miljømål for vassførekomstar i Hordaland
 5. Reviderte tiltak for vassførekomstar i Hordaland
 6. Nytt underkapittel om verknad av planen for vasskraft
 7. Norconsult-rapport: Vassregion Hordaland – Regionale      prioriteringar av vasskraftrevisjonar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert: 22. april 2015 Sist oppdatert: 22. april 2015