gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Sakspapir og dagsorden VRU-møte 6. oktober 2015

Målgruppe:  Medlemmar av vassregionutvalet og evnt administrative kontaktpersonar. Forutan statlege sektormynde er kvar kommune i vassregionen representert i Hordaland Vassregionutval.

Møtet skjer etter møte i Hordaland Klimaråd og har felles lunsj med det møte.

Saksliste

 

12.00

Lunsj i kantina på fylkeshuset, 4 etg.

13.00

Deputasjonar

 • BKK
 • Evnt andre

13.30

Møtestart VRU

13.40

Oppsummering av fråsegn gongs høyring av Regional plan for Vassregion Hordaland

14.00

 • Handsaming av høyringsdokument før oversending til politisk handsaming i kultur- og ressursutvalet (KURE) og fylkesutvalet av:
  • Framlegg til Handlingsprogram 2016-2018, Regional plan for Vassregion Hordaland
  • Regional plan for Vassregion Hordaland 2016 – 2021
  • Tiltaksprogram for Vassregion Hordaland 2016-2021

 

15.15

 • Ymse

15.30

 • Avslutning

 

Sakspapir med dagsorden og innstilling. 

Vedlegg;

 1. Høyringsrapport frå 2. gongs høyring
 2.  Handlingsprogram 2016-2018, Regional plan for vassforvaltning i Hordaland  revidert etter høyring2.
 3. Forvaltninsplan for Vassregion Hordaland 2016-2021
 4. Tiltaksprogram for Vassregion Hordaland 2016-2021
Publisert: 04. september 2015 Sist oppdatert: 04. september 2015