gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Miljømål for SMVF i EXEl

Miljømål og fastsetting av sterkt mdifiserte vassførekomstar er no ute på høyring. For å lettare finne informasjon om bestemte vassførekomstar, er det lagt ut ein exelversjon. Den finn du her:http://www.vannportalen.no/vannregioner/more-og-romsdal/plandokument/bakgrunnsdokument---miljomal-i-regulerte-vassdrag/

Publisert: 21. august 2015 Sist oppdatert: 21. august 2015