gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Behandling av innspill 2. gangs høring av Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 - 2021)

Vannregionutvalget i Nordland har gitt sin tilråding til behandling av høringsinnspill til 2. gangs høring av «Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016-2021).

Fylkesrådet la den 18.08.2015 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016-2021) ut til 2. gangs offentlig ettersyn. Frist for innspill var 30.09.2015. I løpet av høringsperioden kom det inn 15 uttalelser fra ulike relevante aktører. For mer informasjon om disse innspillene og Vannregionutvalget i Nordland sitt forslag til behandling se vedlagt notat.

Behandling av innspill 2. gangs høring

 

Publisert: 17. november 2015 Sist oppdatert: 17. november 2015