gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høringsuttalelser til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016-2021) med tilhørende tiltaksprogram

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen med tilhørende tiltaksprogram var på høring fra 1. juli - 31. desember 2014. Vannregionmyndigheten i Nordland har per dags dato fått inn 54 innspill. Noen høringsparter har fått utsatt frist til februar med å komme med sin høringsuttalelse. Innspillene kan lastes ned ved å trykke på lenkene under.

 

Innspill fra kommuner:

1. Hattfjelldal kommune

2. Bindal kommune

3. Hemnes kommune

4. Rana kommune

5. Herøy kommune

6. Saltdal kommune

7. Sømna kommune

8. Bodø kommune

9. Grane kommune

10. Rødøy kommune

11. Vefsn kommune

12. Fauske kommune

13. Narvik kommune

14. Lurøy kommune

15. Sortland kommune

16. Hadsel kommune

17. Vestvågøy kommune

18. Vågan kommune

19. Vevelstad kommune

Innspill fra Regionråd:

1. Ofoten regionråd

Innspill fra nasjonale og regionale sektormyndigheter:

1. Jernbaneverket 

2. Fylkesmannen i Nordland

3. Miljødirektoratet

4. Kystverket

5. Statens vegvesen Region Nord

6. Mattilsynet Nordland

7. NVE

8. Fiskeridirektoratet

9. Direktoratet for mineralforvaltning

Innspill fra nasjonale, regionale og lokale brukerinteresser:

1.Børge Grunneierlag

2.Energi Norge

3.ZERO

4.Forsvarsbygg

5.FHL Nordnorsk Havbrukslag

6.Naturvernforbundet

7.Norsk Friluftsliv, SABIMA, Norges Naturvernforbund, WWF Norge, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening og Norske Lakseelver

8.Norges Lakseelver og Norges Bondelag

9.Statkraft Energi AS

10.Nord-Salten Kraft AS

11.Helgeland Kraft AS

12.SKS Produksjon AS

13.Nordkraft AS

14.Norges Fiskarlag

15.NHO

16.Landsammenslutningen av Vasskraftkommuner

17.Norsk Kystklimasenter

18.Norges fylkes fiskarlag

19.Rødøy-Lurøy kraftverk AS

20. Nordland Bondelag

21. Norsk vann BA

22.  Narvik VAR KF

23. Skjomen Bygdeutvalg

Innspill fra grensekryssende vannregioner:

1. Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt

2. Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendisktrikt

3. Troms fylkeskommune

 

Publisert: 15. januar 2015 Sist oppdatert: 15. januar 2015