gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Rent vann ingen selvfølge!

Nordland fylke, med sine om lag 28 000 innsjøer og en fjerdedel av Norges kystlinje, flyter over av oppgaver når vann skal forvaltes. Det overordnede ansvaret for at innbyggere, næringsliv og naturen får den vannkvalitet som trengs, ligger hos fylkeskommunen.

- Det er en viktig, men stor oppgave. Det mangler både folk og penger til å gjøre jobben slik Stortinget har forutsatt, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Ingelin Noresjø (KrF). Noresjø understreker at utfordringene ikke er spesielle for Nordland, men at det i alle regionene mangler penger og folk til å gjøre jobben som forutsatt. Fylkesrådet har nettopp vedtatt Regional plan for vannforvaltning, som skal danne grunnlag for en felles langsiktig forvaltning av fylkets vannressurser.

- Med denne planen ønsker vi å legge til rette for en helhetlig og samordnet forvaltning for å bedre vannmiljøet i Nordland. Fylkestinget skal behandle saken i desember.

En viktig beskjed i vedtaket er at det følger for lite statlige midler med til å forvalte vannressursene.

- Jobben krever en samordnet innsats fra alle som forvalter vann i regionen. Det er viktig at alle har de ressursene de trenger for å kunne delta, sier Noresjø.

Kunnskap er viktig

I Nordland er det heldigvis mye vann med god kvalitet. Imidlertid er det mye vi ikke vet.

-Det trengs en betydelig økning i midlene til overvåking av vannmiljøet. Dette er en forutsetning for at arbeidet vi skal gjøre tilfredsstiller kravene til kunnskap i direktivet, sier Noresjø.

Kommunene trenger økonomiske tilskudd

Noresjø understreker at det er spesielt viktig at vann- og avløpssektoren i kommunene må få økonomiske tilskudd til sine tiltak. Heller ikke landbruket har midler til å gjøre det som kreves uten å få tilført midler og kapasitet.

-Dersom tiltak innen landbrukssektoren skal kunne gjennomføres i den takten vannforvaltningsplanen legger opp til, må tildelinger til miljøtiltak i landbruket (Regionale miljøprogram og Spesielle miljøtiltak i landbruket) økes, sier Ingelin Noresjø.

Publisert: 24. november 2015 Sist oppdatert: 24. november 2015