gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Tilskudd til ulike vanntiltak

Miljødirektoratet deler årlig ut støtte til tiltak for bedre vannmiljø. Nå er det nye muligheter til å søke om midler for 2016. Søknadsfristen er den 15. januar 2016.

Kort fortalt:

Miljødirektoratet har ansvaret for koordinering og fremdrift av vannforvaltningsarbeidet, og deler gjennom dette årlig ut støtte til tiltak for bedre vannmiljø.

I 2015 ble det fordelt nesten 9 millioner kroner i tilskudd til 30 ulike tiltak knyttet til vannforvaltning. Her kan dere lese mer om prosjektene som fikk støtte.

Nå er det nye muligheter til å søke om midler for 2016:

På nettsidene til Miljødirektoratet står det at Vannområdeutvalg, interkommunale vannprosjekter, kommuner, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner kan få tilskudd til

  • tiltak, tilrettelegging og organisering knyttet til arbeidet i vannområder og vannregioner
  • informasjon knyttet til arbeidet i vannområder og vannregioner
  • utredninger og andre tjenestekjøp

Søknadene om tilskudd skal sendes til Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen de fristene som blir kunngjort i årlig rundskriv fra Klima- og miljødepartementet. For mer informasjon se her.

Her finner dere også mer informasjon om kriterier, krav og søknadsfrister. Kommunene oppfordres til å be om råd og veiledning fra Fylkesmannen, Fylkeskommunen eller Miljødirektoratet.

Søknader om tilskudd til tiltak som inngår som en del av arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogram og prosjekter som har overføringsverdi til andre vannområder vil bli prioritert.

Publisert: 20. november 2015 Sist oppdatert: 20. november 2015