gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Brev til kommunene om regional plan for vannforvaltning

Fylkeskommunen sendte den 21.06.2015 ut et brev til kommunene ment som veiledning på bruk av regional plan for vannforvaltning og vannforskriften i lokal planlegging og forvaltning. Målgruppen er ansatte som jobber med planlegging, vann og avløp, landbruk og miljøspørsmål i kommunene.

Brevet kan lastes ned her:

Regional plan for vannforvaltning - hva betyr dette for kommunene?

I tillegg til dette brevet, må det drives aktiv veiledning i kommunene og vannområdene. Her vil videreføring og oppretting av lokale vannområdeområdekoordinatorer være viktig. I den forbindelse har fylkeskommunen avsatt inntil 400 000,- per vannområde til ansettelse av lokale vannområdekoordinatorer for årene 2016 og 2017 (200 000,- per år). Ordningen er en søknadsbasert ordning hvor en kommune i hvert vannområde har arbeidsgiveransvar og ansvar for oppfølging av prosjektleder. For mer informasjon se http://www.vannportalen.no/vannregioner/nordland/aktuelt1/2016/soknadsskjema-for-2016/.

Planlegger veiledningsseminar

Fylkeskommunen planlegger også veiledningsseminarer med kommunene høsten 2016 og våren 2017. På disse seminarene vil følgende være viktig:

  • Hvilke føringer gir den regionale planen?
  • Bruken av vannforskriften i lokal forvaltning og planlegging
  • Gjennomgang av Vann.nett.no

 

 

Publisert: 22. juni 2016 Sist oppdatert: 22. juni 2016