gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Prosjektskjønnsmidler 2017

Fylkesmannen i Nordland har satt av 20 mill. kroner av skjønnsmiddelpotten til prosjekter, hovedsaklig innen fornying og innovasjon. Helhetlig vannforvaltning etter vannforskriften er en av tre satsningsområder.

Vedlagt er brev fra fylkesmannen med informasjon om prosjektskjønnsmidler for 2017:

Under Vannforskriftsarbeidet (Vanndirektivet) prioriteres følgende:

  • Kartlegging/overvåking
  • Kommunen som forvaltningsmyndighet
  • I noen tilfeller også utbygging og renovering av ledningsnett. Dette i tilfeller der kommunen har uforholdsmessig store kostnader og der inntjeningsgrunnlaget er svakt (se vedlagt brev for mer informasjon).

Saksbehandler hos fylkesmannen er følgende:

Robert Isaksen
Epost: fmnoris@fylkesmannen.no
Tlf: 75531612

Publisert: 04. januar 2017 Sist oppdatert: 04. januar 2017