gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Søknadsskjema for 2016 - midler til vannområdekoordinatorer

Fylkeskommunen avsetter inntil 400 000,- per vannområde til ansettelse av lokale prosjektledere for årene 2016 og 2017 (200 000,- per år). Ordningen videreføres som en søknadsbasert ordning hvor en kommune i hvert vannområde har arbeidsgiveransvar og ansvar for oppfølging av prosjektleder. Søknadsskjema kan lastes ned på denne siden.

Regional plan for vannforvaltning for vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 – 2021) med tilhørende tiltaksprogram ble vedtatt av fylkestinget i desember i fjor. Forvaltningsplanen legger føringer for regional aktivitet og planlegging og kommunene har mange tiltak som både skal igangsettes og gjennomføres i denne planperioden. Det er derfor viktig at ordningen med lokale koordinatorer videreføres.

I den forbindelse avsetter fylkeskommunen inntil 400 000,- per vannområde til ansettelse av lokale prosjektledere for årene 2016 og 2017 (200 000,- per år). Ordningen videreføres som en søknadsbasert ordning hvor en kommune i hvert vannområde har arbeidsgiveransvar og ansvar for oppfølging av prosjektleder.

Søknadsskjema for 2016 kan lastes ned her

Oppgaver for lokale vannområde koordinatorer 2016

a. Avholde (oppstarts) møter med kommunene i vannområdet/vannområdene. 

b. Utarbeide tiltaksoversikter på lokalt nivå og bidra til koordinering av tiltaksgjennomføring på tvers av kommunegrenser.

c. Avholde kurs i vann-nett for saksbehandlere og planleggere i kommunene.

d. I samarbeid med Vannregionmyndigheten bidra til formidling av arbeidet og konsekvensene av den regionale planen for kommunene.

  • Hva betyr den regionale planen for kommunal planlegging og saksbehandling, hvilke føringer gir planen?
  • Hvordan den skal følges opp i løpende saksbehandling?

e. Bidra til at kommunene får gjennomført og samordnet nødvendig problemkartlegging der dette trengs.

  • Eksempelvis kartlegging av spredte avløp.
  • Bidra til samordning og gjennomføring av overvåking innen kommunenes sektoransvar.

f. I samarbeid med fylkesmannen bidra til å oppdatere karakteriseringen innen de kommunale områdene.

Publisert: 15. januar 2016 Sist oppdatert: 15. januar 2016