gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Pilotprosjekt med landbruket og vannforskriften

Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge (NLR Nord Norge) startet høsten 2019 opp med et pilotprosjekt som omhandler landbruket og vannforskriften. Prosjektet er finansiert ved hjelp av skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Nordland, og har en varighet på omtrent 2 år. Prosjektleder er Ingvild Lauvland Høie, rådgiver i NLR Nord Norge.

 

Landbruket har over tid arbeidet systematisk for å redusere næringsstoffavrenningen både fra punktutslipp og jordbruksarealer. Signalene fra miljømyndighetene er at landbruket må ta et større ansvar for vannkvaliteten. Målet med prosjektet er å utvikle verktøy for, og kapasitet til å utarbeide og gjennomføre tiltaksplaner for vannforekomster som er påvirket av landbruk. En ønsker også å videreformidle kunnskap og erfaringer fra arbeidet med å redusere næringsstoffavrenningen til Farstadvassdraget i Vestvågøy kommune, som har vært et demonstrasjonsområde for tiltak innen landbruk og avløp.

 

5 Nordlandskommuner er med i prosjektet; Narvik, Bø, Bodø, Rana og Sømna. Gårdbrukere, grunneiere og andre interesserte ble vinteren 2020 invitert til dialogmøter i de ulike kommunene, møter som ble arrangert av NLR i samarbeid med kommune og vannområdekoordinator. Dette for å kartlegge interesse for å delta, samt avtale bruk av data. For å kunne lage tiltaksplaner som både bedrer vannkvaliteten og legger til rette for best mulig drift, samler NLR Nord Norge nå inn en del data fra hvert bruk, der gårdbruker har gitt samtykke til det. Arbeidet med datainnsamling er godt i gang per juni 2020.

 

I noen av prosjektkommunene planlegges/ gjennomføres det vannprøvetaking i prosjektperioden, for å kartlegge både økologisk og kjemisk status. Det planlegges også befaringer og markdager ute
utover sensommeren og høsten 2020.

 

Publisert: 07. juli 2020 Sist oppdatert: 07. juli 2020