gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Rapport og oppsummering av Scenariokonferanse om vannforvaltning

Nordland fylkeskommune arrangerte en scenariokonferanse for vannforvaltningen i Bodø 8.
mai 2019. Målgruppen for konferansen var regionale og lokale sektormyndigheter,
interesseorganisasjoner, andre berørte og interesserte. Med bakgrunn i
konferansen ble det laget en rapport som oppsummere presentasjonene,
diskusjonen og hovedfunnene.

Rapporten oppsummerer trender, utfordringer og kunnskapsbehov for helhetlig vannforvaltning av vannregion Nordland og Jan Mayen. Rapporten tar utgangspunkt i presentasjoner og diskusjoner fra Scenariokonferansen Nordland fylkeskommune arrangerte i Bodø 8. mai 2019, og innspillene fra lokale, regionale og nasjonale myndigheter, samt andre aktører. Rapporten peker også på hvordan disse kan bidra til det pågående arbeidet med oppdatering av den regionale vannforvaltningsplanen.

Publisert: 10. januar 2020 av linnea.maria.richter@bodo.kommune.no Sist oppdatert: 10. januar 2020