gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Brev fra Kystverket og Miljødirektoratet vedrørende karakterisering av havner

I forbindelse med gjennomgang av karakteriseringen, som er et grunnlag for forvaltningsplanene og tiltaksprogrammene, ser Miljødirektoratet og Kystverket behov for i felleskap å gi noen retningslinjer knyttet tema som faller inn under Kystverkets og Miljødirektoretats ansvarsområde i kystvann.

I brevet oversendt vannregionene ber direktoratene Fylkesmannens miljøvernavdeling om å gå igjennom karakteriseringen knyttet til havner og der det er behov å rette opp i registrerte påvirkninger og vurderinger av påvirkningsgrad i aktuelle vannforekomster.

Fristen for å ferdigstille dette arbeidet er satt til utgangen av november 2014.
I statlige fiskerihavner vil Kystverkets regionkontakter bidra til gjennomgangen sammen med Fylkesmannens miljøvernavdeling. For havner som ikke er statlige må gjennomgangen gjøres sammen med kommune/eier.

Brev med vedlegg:

Vannforskriften - presisering av karakterisering av havner. Brev datert 09.04.2014

Vedlegg 1. Karakterisering av havner og fysiske inngrep i kystvann

Vedlegg 2. Regionvis liste over vannforekomster der havner, molo, eller mudring er registrert som fysiske inngrep

 Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 27. februar 2015