gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Grensekryssende høring av svenske plandokumenter

I høst sendte Vattenmyndighetene i Sverige ut sine regionale vannplandokumenter på høring. Vannregion Nordland grenser til både Bottenhavet, Bottenviken og Torneå. Vannet langs grensen er grensekryssende, noe som innebærer behovet for et norsk/svensk samarbeid om disse. Plandokumentene ble sendt ut på høring 1. november 2014, med høringsfrist 30. april 2015.

Vannregion Nordland, Vattenregion Bottenhavet  og Vattenregion Bottenviken (og deler av Tornåe) har grensekryssende vannområder. Dette krever at Vannregion Nordland må en felles forvaltning med god samordning med Vattenregion Bottenviken, Bottenviken og Torneå om disse grensevannforekomstene. For å sikre en samordnet vannforvaltning har arbeidet mellom landene handlet om harmonisering av metoder for inndeling, typifisering, karakterisering, risikovurdering og klassifisering av disse vannforekomstene. I det bilaterale samarbeidet har Vattenregion Bottenviken hatt i oppgave å også representere Bottenhavet og Torneå. Dette av praktiske årsaker.

Vedlagt finner man høringsdokumentene.

Bottenviken vattendistrikt

Høringsbrev - forslag til handlingsplan, miljøkvalitetsnormer og forvaltningsplan - høringsfrist 30.04.2015

Förslag på förvaltningsplan

Förslag på åtgärdsprogram

Vedlegg

Förslag Miljökvalitetsnormer ytvatten Bottenviken

Förslag Miljökvalitetsnormer grundvatten Bottenviken

Förslag Miljökvalitetsnormer Kraftigt modifierade och konstgjorda Bottenviken

Riktvärden grundvatten

Föreskrifter om miljökvalitetsnormer

Bottenhavet vattendistrikt

Förslag till förvaltningplan för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Förslag på åtgärdsprogram

Vedlegg

Bilaga 1- Åtgärdsprogram för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag til åtgärdsprogram

Förslag till miljökvalitetsnormer

Bilaga 1 Ytvatten

Bilaga 2 Grundvatten

Bilaga 3 Kraftigt modifierade och konstgjorda vattenförekomster

Bilaga 4 - riktvärden grundvatten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert: 06. mars 2015 Sist oppdatert: 06. mars 2015