gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høring og offentlig ettersyn - Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016-2021)

Fylkesrådet i Nordland vedtok 24. juni 2014 og legge forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen 2016-2021 ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 1. juli til 31. desember 2014.

Innhold i forvaltningsplanen, samt formelle krav til høringsperiode og vedtak, er hjemlet i forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften). Den regionale forvaltningsplanen skal endelig vedtas i Fylkestinget i Nordland og av Kongen i statsråd i 2015.

Les artikkelen og last ned dokumentene her.

Publisert: 17. desember 2014 Sist oppdatert: 17. desember 2014