gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Nasjonal gjennomgang og prioritering av kommende revisjonssaker

Vannregionmyndigheten i Nordland vannregion (VRM) ble i sommer invitert til å komme med innspill til en nasjonal gjennomgang av vassdragskonsesjoner som kan komme til revisjon innen 2022. Frist for dette var satt til 1.november 2012. Parallelt med at vannregionene ble invitert til å komme med innspill har NVE og DN hatt egne interne gjennomganger med bistand fra fylkesmennene og NVEs regionskontor.

For mer informasjon om denne nasjonale gjennomgangen av kommende revisjonssaker, se både invitasjon fra NVE og mandat for arbeidet.

Brev fra NVE - Invitasjon til innspill til prioriering av kommende revisjonssaker

Mandat for nasjonal gjennomgang.

VRM sin vurdering

Etter en helhetsvurdering har VRM kommet fram til at det ikke gis innspill til dette arbeidet nå. Det skal i perioden fram mot utgangen 2013 gjennomføres lokale tiltaksanalyser i vannområdene for å komme fram til hvilke tiltak som er nødvendige for å forbedre vannmiljøet i fylket. Å gi innspill nå vil være å forskuttere dette arbeidet og legge unødvendige begrensninger for arbeidet som skal foregå lokalt. Avgjørelser om hvilke konsesjoner som bør revideres hører hjemme i disse lokale prosessene hvor det gjøres mer helhetlige vurderinger i tråd med vannforskriften. I tillegg er tidsfristene for korte både til å foreta en kunnskapsbasert prosess og til å gjennomføre nødvendig medvirkningsprosesser.

VRMs svar til NVE og DN var derfor at de endelige prioriteringene og rammene for fremtidige konsesjoner i Nordland vil ligge i den vedtatte forvaltningsplanen.

Se brev fra VRM i Nordland til NVE under.

Brev fra VRM til NVE vedrørende nasjonalt arbeid med fremtidige revisjoner

Fylkesmannen i Nordland og NVE region Nord har oversendt sine prioriteringer i form av egne lister til hhv. Direktoratet for naturforvaltning (DN) og NVE.

Oversendelsesbrev fra Fylkesmannen i Nordland til DN

Forslag til prioritering - Fylkesmannen i Nordland

NVE - Tabell over prioriteringer i Nordland

 

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 27. februar 2015