gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Møte med vannområdekoordinatorene

Den 22. september ble det avholdt et møte mellom VRM i Nordland og vannområdekoordinatorene. I tillegg deltok hovedkontakter i vannområdene der slike stillinger ikke er på plass enda.

Tema for møtet var:

  • Bruk av regional plan, vannforskriften og Vann-nett.no i lokal planlegging og saksbehandling.
  • Gjennomgang av nasjonal godkjenning og veien videre
  • Inngåelse av samarbeidsavtale knyttet til vår delfinansiering av vannområdekoordinatorstillinger (VOK)

Agenda

Referat

Presentasjoner

Nasjonal godkjenning av Regional plan for vannforvaltning

Føringer av regional plan

Paragraf 12 i vannforskriften

Finansiering av VOK og samarbeidsavtale

Publisert: 07. oktober 2016 Sist oppdatert: 07. oktober 2016