gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Scenariokonferanse 2019

Onsdag 8. mai ble det arrangert en scenariokonferanse i Bodø om dagens kunnskap og forventede trender framover innen vannforvaltningen. Målgruppen for konferansen var regionale og lokale sektormyndigheter, interesseorganisasjoner, andre berørte og interesserte. Hovedfunnene vil brukes i det videre arbeidet med revisjon av vannforvaltningsplanen.Presentasjon på konferansen

Program for konferansen kan lastes ned her.

Deltagerliste kan lastes ned her.

Presentasjoner:

Innledning - Nordland fylkeskommune

Hva er hovedutfordringene i fylket vårt? - Fylkesmannen

Trender og utvikling i Nordland - Nordlandsforskning

Klimaendringer og nye påvirkninger - Nordlandsforskning

Sektormyndigheter presenterte utfordringer, kunnskapsbehov og ulike trender som vil påvirke sin sektor fram mot 2027.

Vannområdene presenterte status, utfordringer og kunnskapsbehov for utvalgte tema med fokus på kommuner og Nordland.

Hvorfor gjør vi dette? - Forum for natur og friluftsliv og Naturvernforbundet

Oppsummering og veien videre - Fylkeskommunen

Publisert: 15. mai 2019 Sist oppdatert: 15. mai 2019