gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Møte i vannregionutvalget i Nordland

Vannregionutvalget i Nordland møtes 15. oktober 2015 i Bodø. På dagsorden står gjennomgang av høringsinnspill til 2. gangs høring og godkjenning av Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016-2021).

Det er kommet inn 14 innspill til planen. Disse kan lese her.

Den regionale planen skal legges frem for vedtak i Nordland fylkestings samling 7.-10. desember 2015. Den skal så oversendes Klima- og miljødepartementet for godkjenning..

Publisert: 05. oktober 2015 Sist oppdatert: 05. oktober 2015