gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om vannregionen

Vannregion Nordland følger i hovedsak fylkesgrensene mot Nord-Trøndelag i sør og Troms i nord, og fra svenskegrensen i øst til 1 nautisk mil utenfor grunnlinjen. Vannregionen omfatter også Jan Mayen. Vannforekomstene har i stor grad en god miljøtilstand, men både industri, havner, gruver, landbruk, avløp og oppdrettsanlegget påvirker vannforekomster.

Fjord, ferge og fjellTysfjord Fotograf: Are Johansen

Oversikt over vannområdene med antall kommuner

Vannområder og kommuner

Grenseoverskridende vannforekomster

Vannregionen har en del grenseoverskridende vannområder mot Sverige. Disse grenser i hovedsak til Bottenvikens vattendistrikt, men en liten del grenser også til Bottenhavets og Torneås vattendistrikt (Kart 2). For mer informasjon om samarbeidet over grensen til Sverige les kapittel 6 i Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen.

Vannregionen har også felles grensekryssende vannforekomster med vannregion Troms i nord, og vannregion Trøndelag i sør.

Det regionale tiltaksprogrammet for vannregion Nordland omfatter også Jan Mayen. Jan Mayen hører med til kongeriket Norge, og er dermed omfattet av EØS ‐avtalen. Dette medfører at arbeidet med vannforskriften også omfatter øya.

Kart over tilgrensende vannregioner

Kart 2. Tilgrensede vannregioner

Publisert: 09. januar 2017 Sist oppdatert: 09. januar 2017