gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Møteinnkallinger

Nedenfor finner du lenker til innkallinger og sakspapirer for møter i vannregionens utvalg og grupper. Under menypunktet møtereferater finner du referater fra siste møter, samt oversikt over når dette ble avholdt.

Type møter

Møtedatoer

Vannregionutvalget

01.10.2008

11.12.2008

12.10.2009

29.10.2010

29.04.2011

14.03.2013

28.05.2014

Regional arbeidsutvalg

07.12.2011

16.02.2012

04.12.2012

28.02.2013

19.11.2013

30.01.2014

Regional referansegruppe

01.10.2008

15.04.2011

Vannområdeutvalgene:

 

Lofoten

22.08.2012

Vesterålen

21.09.2011

Ofotfjorden

08.06.2011

01.11.2012

Nord - Salten

17.06.2011

Skjerstadfjorden

17.06.2011

Sør - Salten

17.06.2011

Rødøy/Lurøy

15.11.2011

Ranfjorden

10.09.2008

01.10.2008

11.12.2008

12.10.2009

23.03.2011

Vefsnfjorden / Leirfjorden

18.05.2011

Bindalsfjorden

04.05.2011

Annet:

 

Dialogmøte mellon Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland

03.10.2012

Oppstartsmøte - Regionalt overvåkingsprogram

05.12.2012

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 19. februar 2015