gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Møtereferater

Nedenfor finner du lenker til møtereferater fra avholdte møter i de ulike utvalg og grupper. Samtidig finner du en oversikt over når siste møte ble avholdt.

Møtereferater 

Forrige møte

Vannregionutvalget (VRU)

28.05.2014

12.12.2013

14.03.2013

23.03.2012

29.04.2011

29.10.2010

12.10.2009

01.12.2008

01.10.2008

04.05.2007

Regionalt arbeidsutvalg (AU)

16.02.2012

04.12.2012

28.02.2013

07.11.2013

31.01.2014

07.03.2014

Regional referansegruppe

01.10.2008

04.05.2007

 

Vannområdeutvalg:

 

 

Lofoten

22.08.2012

Vesterålen

21.09.2011

Ofotfjorden

24.05.2012

19.04.2012

01.11.2012

Nord - Salten

02.10.2012

Skjerstadfjorden

25.09.2012

Sør - Salten

10.10.2012

Rødøy/Lurøy

15.11.2011

Ranfjorden

23.03.2011

12.10.2009

11.12.2008

10.09.2008

18.10.2007

Vefsnfjorden/Leirfjorden

18.05.2011

Bindalsfjorden

04.05.2011

 

 

Notater VRU:

 

Innstilling til godkjenning av planprogram

 

Innstilling til godkjenning av Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

 

Notat - Prioritering av vesentlige påvirkninger  

 

Annet:

 

Dialogmøte mellom Fylkesmannen og Nordland Fylkeskommune

03.10.2012

Oppstartsmøte - regionalt overvåkingsprogram

05.12.2012

Arbeidsgrupper - akvakultur (arbeidsdokument)

31.10.2012

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 17. februar 2015