gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Overvåkingsprogram

Overvåkningsprogram for vannregion i Nordland er sammenfattet av Fylkesmannen i Nordland. Programmet har ikke vært gjenstand for offentlig høring, og fungerer i dag som et arbeidsdokument som vil måtte justeres i henhold til vedtatt forvaltningsplan og tiltaksprogram.

Overvåkingsprogrammet er i hovedsak utarbeidet på bakgrunn av kunnskaper og faglige vurderinger på fagområder hvor fylkesmannen er gitt myndighet og ansvar, og på bakgrunn av innspill fra prosjektlederne for de ti vannområdene. Man har i liten grad mottatt innspill fra statlige sektormyndigheter, og har kun delvis fått nødvendig informasjon om basisovervåking fra Miljødirektoratet.

Dokumentet inneholder først en generell del om overvåking etter vannforskriften, ansvarsfordeling og prioritering av overvåking i Nordland. Deretter kommer detaljerte planer for de enkelte av våre ti vannområder, organisert i rekkefølge fra nord mot sør. For hvert vannområde er det en oversiktstabell som viser foreslått overvåking.

Under finner man lenker til overvåkingsprogram for vannregion Nordland, samt tabeller per vannområde.

Overvåkingsprogram for vannregion Nordland
Overvåkingstabeller Lofoten
Overvåkingstabeller Vesterålen
Overvåkingstabeller Ofoten
Overvåkingstabeller Nord-Salten
Overvåkingstabeller Skjerstadfjorden
Overvåkingstabeller Sør-Salten
Overvåkingstabeller Rødøy-Lurøy
Overvåkingstabeller Ranfjorden
Overvåkingstabeller Vefsnfjorden/Leirfjorden
Overvåkingstabeller Bindalsfjorden

 

Publisert: 29. mars 2016 Sist oppdatert: 29. mars 2016