gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Forvaltningsplan med tiltaksprogram (fase 1)

Denne vannforvaltningsplanen omfatter vannområde Ranfjorden og er et resultat av en frivillig fase som Norge har forpliktet seg til. Denne pilotfasen ble gjennomført i perioden 2007 – 2009. I denne fasen var Fylkesmannen i Nordland vannregionmyndighet.

Forvaltningsplanen var på høring 04.02.09 - 10.08.09. Det kom inn 21 høringsuttalelser (se relaterte dokumenter). Alle de innkommende høringsuttalelsene ble grundig gjennomgått av vannregionmyndigheten. Flere av uttalelsene var av generell karakter og sa noe om alle de ni forvaltningsplanene i landet, mens andre innspill igjen er meget konkrete og gikk inn på spesielle vannforekomster. Gjennomgangstema i høringsuttalelsene kan sies å ha vært en problematisering av sektoransvar og myndighetsforhold, etterspørsel etter kost/nytte-vurderinger, samt en stor forståelse for viktigheten av rent og nok vann kombinert med bekymring for at egen sektor må ta en uforholdsmessig stor del av ansvaret.
Forvaltningsplanen med tiltaksprogram ble vedtatt av fylkestinget 29.09.09. Fylkestinget foreslo ingen endringer men kom med viktige innspill. Forvaltningsplanen med fylkestingets vedtak ble oversendt til Miljøverndepartementet 30. oktober for godkjenning av Kongen.

Kongen i statsråd godkjente forvaltningsplanen 11.06.2010 med de merknader og forbehold som er gitt i kongelig resolusjon.

Relaterte dokumenter

Forvaltningsplanen er vedlagt i to versjoner. En med lav oppløsning, og en med høy oppløsning som egner seg bedre for opptrykk. Vedlagt er også en logg for høringsperioden. Herunder (tabell 4.0 – 4.4) er en oppsummering av høringsuttalelsene og endringer som er gjennomført. I tillegg er alle innkommende høringsuttalelser lagt ved.

Relaterte dokumenter

Forvaltningsplan for vannregion Nordland_Høy oppløsning (PDF/Adobe Reader-fil - 19,7 MB)

Forvaltningsplan for Vannregion Nordland_lav oppløsning (PDF/Adobe Reader-fil - 8,1 MB)

Vedlegg 1 Tiltaksprogram for Vannområde Ranfjorden_lav oppløsning (PDF/Adobe Reader-fil - 3,9 MB)

Vedlegg1 Tiltaksprogram for Vannområde Ranfjorden_høy oppløsning (PDF/Adobe Reader-fil - 8,4 MB)

Kongelig resolusjon - Forvaltningsplan for vannregion Nordland (PDF/Adobe Reader-fil - 144,7 kB)

Fylkestingets vedtak 29.09.09 (PDF/Adobe Reader-fil - 1,1 MB)

Logg for arbeidet med forvaltningsplan (PDF/Adobe Reader-fil - 652,3 kB)

FHL Norsk havbrukslag (PDF/Adobe Reader-fil - 120,2 kB)

Fiskeridirektoratet Region Nord (PDF/Adobe Reader-fil - 212,5 kB)

HelgelandsKraft (PDF/Adobe Reader-fil - 151,3 kB)

Hemnes kommune (PDF/Adobe Reader-fil - 536,3 kB)

Jernbaneverket (PDF/Adobe Reader-fil - 823,5 kB)

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (PDF/Adobe Reader-fil - 146,5 kB)

Nordland fylkes fiskarlag (PDF/Adobe Reader-fil - 761,2 kB)

Norges Bondelag (PDF/Adobe Reader-fil - 652,2 kB)

Norges vassdrags- og energidirektorat (PDF/Adobe Reader-fil - 197,6 kB)

Norsk grotteforbund (PDF/Adobe Reader-fil - 87,8 kB)

Norsk landbruksrådgivning (PDF/Adobe Reader-fil - 196,9 kB)

Norsk Vann (PDF/Adobe Reader-fil - 1,5 MB)

Norsk institutt for vannforskning (PDF/Adobe Reader-fil - 116,4 kB)

Rana kommune (PDF/Adobe Reader-fil - 181,9 kB)

Statens Vegvesen (PDF/Adobe Reader-fil - 133,7 kB)

Tilbakemelding på forvaltningsplan fra DN og SFT (PDF/Adobe Reader-fil - 101,6 kB)

Tilbakemelding på tiltaksprogrammet fra DN og SFT (PDF/Adobe Reader-fil - 53,0 kB)

Yara (PDF/Adobe Reader-fil - 477,4 kB) Allskog (PDF/Adobe Reader-fil - 145,5 kB)

Energibedriftenes landsforening (PDF/Adobe Reader-fil - 242,1 kB)

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 17. februar 2015