gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Fagdag i Sømna med fokus på vannmiljø

Dalaelva, Rørmarkselva og Grøtheimsvassdraget samt bekkefeltet mot Nordbotnet, Sørbotnet og Sømnesvika er prioriterte vassdrag for oppfølging av Vannforskriften. Sømna kommune og NLR Nordland inviterer til fagdag med fokus på tiltak for disse vassdragene slik at belastningen på vassdragene blir mindre og at vassdragene vil oppfylle kravene i fra Vannforskriften. Alle gårdbrukere er velkommen til denne fagdagen.

Sømna kommune og NLR Nordland inviterer til fagdag med fokus på tiltak for disse vassdragene slik at belastningen på vassdragene blir mindre og at vassdragene vil oppfylle kravene i fra Vannforskriften. 

Alle gårdbrukere er velkommen til denne fagdagen.

 

Tid:        Mandag 9. oktober kl 10.00
Sted:     Oppmøte og lunsj hos Dag Jøran Einvik og Merethe Sund, Brekkeidet, Sømna

 

Program:

10.00     Velkommen

10.10     Vannforskriften og vanndirektivet, resultater fra vannmålinger i de 4                              vassdragene i Sømna og planer for videre målinger i disse vassdragene,                          v/Lovise Vårhus, Vannområdekoordinator

10.40     Drenering og erosjonsforebygging v/Bjørn Sylten, Sømna Kommune

10.55     RMP og SMIL v/Trond Grønmo og Nils Nyborg Sømna Kommune

11.25     Vurdering av gjødselmengder i forhold til avling og gjødseltidspunkt for å                      sikre minst mulig avrenning til vassdraget.
              Ugjødsla randsone – hvordan utnytte dette?
              v/Knut  Alsaker, NLR  Nordland  

11.50     Lunsj

12.30     Vi drar på markvandring langs Daleelva og fokuserer på:

               - Ugjødsla randsone i eng

               - Erosjon – hvordan elvene endres, erosjonsforebygging

               - Tetting av gamle gjødsellager

               - Spredning av husdyrgjødsel om høsten

14.00     Rundballeplastlageret på Kulen, fellesprosjekt for å sikre god håndtering                        av rundballeplast. Ved godvær tenner vi bål og serverer bålkaffe og                                wienerbrød

15.00     Takk for i dag

Arrangementet støttes av miljømidler fra Fylkesmannen i Nordland.

Vel møtt!

Publisert: 03. oktober 2017 Sist oppdatert: 03. oktober 2017