gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Kontaktperson

Tone Rasmussen

Vannområdekoordinator

Vannområde Ofoten

Vannområde Ofotfjorden omfatter et landareal på totalt 7006 km². Av registrerte vannforekomster utgjør elver og bekkefelt ca 7146 km, innsjøer ca 169 km², grunnvann 18,5 km² og kystvann ca 1684 km². Vannområdet berører kommunene Narvik, Ballangen, Lødingen, Tysfjord, Tjeldsund og Evenes samt deler av Hadsel. Området strekker seg fra Hellemobotn i sør, til Narvik i nordøst og Øksfjorden i nordvest. I grensetraktene er det et fjelllandskap hvor man blant annet finner Norges nasjonalfjell Stetind. Vannområdet omfatter vassdrag som har sitt utløp i Ofotfjorden, Tysfjorden, Skjomen og Øksfjorden. Deler av nedbørsfeltene til vannområdet strekker seg inn i Troms fylke.

Kart over vannområde Ofoten

Kart over vannområde Ofoten

Informasjon om vannområde Ofotfjorden finner du på Vann-Nett.