gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Miljøtiltak

Tiltak kan være miljøforbedrende og forebyggende, men felles for begge er målet om å sikre godt vannmiljø.

Det skal gjennomføres tiltak i en vannforekomst, dersom denne ikke oppfyller det fastsatte miljømål. Det kan både være tale om en vannforekomst som er i risiko for ikke å oppnå eller å få forringet tilstand.

Det finnes forskjellige typer av miljøtiltak avhengig av hva det påvirker vannforekomsten. Det kan eksempelvis være behov for fiskeforsterkninger, biotoptiltak eller forurensningsbegrensende og fysiske tiltak. Det er den ansvarlige sektormyndighet som skal følge opp miljøtiltakene.

Nedenfor presenteres informasjon om ulike tiltakstyper.

Avløp »

Forurensning inkluderer flere forskjellige typer og ulike kilder. Her finnes informasjon om forurensing forårsaket av utslipp og avrenning fra renseanlegg og avløp.

Landbruk »

Avrenning fra landbruk kan lokalt forårsake betydelige miljøproblemer. Her finner du en oversikt over tiltak som gjøres for å begrense denne påvirkningen fra landbruk. 

Øvrige tiltak »

Her omtales andre vesentlige tiltak og påvirkninger i vannområde Ranfjorden.

Publisert: 12. september 2016 Sist oppdatert: 14. september 2016