gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Forslag til undersøkelser i anadrome vassdrag

Fylkesmannen i Nordland har utarbeidet et opplegg for overvåking av vannforekomster med bestander av laks og sjøørret. Overvåkingen er frivillig og foreslått i samsvar med overvåkingsprogrammet og vanndirektivets krav til overvåking. 

Du finner mer informasjon om bakgrunnen for overvåkingen, planlagte undersøkelser og finansiering via lenket her.  

Publisert: 07. februar 2017 Sist oppdatert: 07. februar 2017