gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Invitasjon til åpent høringsmøte om planprogram og hovedutfordringer

Hvordan står det til med vannet i området vårt? Er miljøtilstand og påvirkninger riktig beskrevet? Er alle interesser av betydning ivaretatt?

Forsiden planprogram og hovedutfordringer i Nordland og Jan Mayen Fotograf: Kristin B. Klausen

Det er noe av det man skal avklare under høringen av planprogram for regional vannforvaltningsplan og hovedutfordringer for Nordland og Jan Mayen vannregion, samt hovedutfordringer for Ranfjorden vannområde.

Vannforskriften fastslår at det skal utarbeides en regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram. Gjeldende vannforvaltningsplan ble godkjent i 2016 og gjelder til slutten av 2021. Denne planen må nå oppdateres og justeres. Oppdatert plan og tiltaksprogram skal være gjeldende fra 2022 til 2027.

Første steg i denne prosessen er «Planprogram for regional vannforvaltningsplan i Nordland og Jan Mayen vannregion 2022-2027» og dokumentene «Hovedutfordringer i Nordland og Jan Mayen vannregion» og «Hovedutfordringer i Ranfjorden vannområde. Disse dokumentene er nå på høring med frist 30. juni for å komme med innspill.

Formålet med planarbeidet er å sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av alt vann.

Dokumentene som er på høring er viktige for de sier noe om miljøtilstanden og danner grunnlaget for videre arbeider med tiltaksprogram og forvaltningsplan. Den lokale kunnskapen er viktig i dette arbeidet.

Alle dokument på høring kan lastes ned på http://www.vannportalen.no/vannregioner/nordland/plandokumenter1/planperioden-2022-2027/.

 

For å legge til rette for høring arrangerer Rana kommune på vegne av Ranfjorden vannområde et åpent høringsmøte.

Dato: torsdag 13. juni 2019

Klokkeslett: 18.00- 19.30

Sted: Kommunestyresalen, Rådhuset Mo i Rana

 

Program:

Tema

Hvem

Orientering om høring av planprogram og hovedutfordringer for Nordland   og Jan Mayen vannregion

- Bakgrunn og formål med høringen.

- Hva er hovedutfordringene i fylket?

- Hva ønsker vi innspill på i høringen?

Håkon Roald, Nordland fylkeskommune

Hovedutfordringer i Ranfjordne vannområde

- Hva er hovedutfordringene i vannområdet?

- Hva påvirket vannet i området?

- Hva ønsker vi innspill på i høringen?

Kristin Brekke Klausen, vannområdekoordinator Ranfjorden vannområdet

Fremdriftsplan videre

- Hva skjer fremover?

- Hvordan skal medvirkningen gjennomføres?

Håkon Roald, Nordland fylkeskommune

Diskusjon og spørsmål

 

Alle

Publisert: 27. mai 2019 Sist oppdatert: 27. mai 2019