gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Kartlegging av forurensning fra avløp i elver Rana kommune

Tre elver/bekker ble undersøkt og samtlige viser god eller bedre miljøtilstand

Prøvetaking i Tverråga Fotograf: Rolf Pettersen

Ranfjorden vannområde fikk i 2018 tildelt 50 000,- fra Fylkesmannen i Nordland og 150 000,- fra Miljødirektoratet til kartlegging i i Steinbekken, Ytterdalsbekken og Tverråga i Rana kommune

Kystlab AS fikk i oppdrag å gjennomføre tiltaksorientert overvåking av ferskvannsforekomster Rana kommune.  Lokal representant fra kommunen og vannområdekoordinator har stått for vannprøvetakingen.

Følgende elver ble undersøkt:

  • Steinbekken (3 stasjoner)
  • Ytterdalsbekken (4 stasjoner)
  • Tverråga (7 stasjoner)

Det ble gjort bakteriologiske, fysikalske og kjemiske analyser 5 ganger fra juni til november.

Samtlige bekker og elver i denne undersøkelsen viser kjemisk/fysisk miljøtilstand som er bedre eller lik tilstandsklasse «God». Alle data er importert til vannmiljø.

Alle deler av de tre undersøkte vassdragene Steinbekken, Ytterdalsbekken og Tverråga vurderes å ha akseptabel badevannskvalitet eller bedre sammenlignet med EU`s Badevannsdirektiv.

En vurdering av andre kjemiske og fysiske prøvinger viser ingen faretruende høye konsentrasjoner m.h.p. tungmetallinnhold bortsett fra kobber som er noe høyere enn hva som er vanlig i de fleste vassdrag.

For mer informasjon se rapporten: Rapport klassifisering av miljøtilstand i Steinbekken, Ytterdalsbekken og Tverråga for Rana kommune.pdf 

Publisert: 22. februar 2019 Sist oppdatert: 25. februar 2019