gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Scenariokonferanse - Høring av planprogram og utfordringer i vannregionen

Hold av 8. mai for scenariokonferanse om vann i Nordland. Konferansen vil gi en oversikt over dagens kunnskapsgrunnlag og forventede trender framover.

Vannforvaltningsplanen for vannregion Nordland og Jan Mayen skal oppdateres for planperioden 2022 – 2027. Nordland fylkeskommune gjennomfører i den forbindelse nå en høring av planprogram og hovedutfordringer for vannregionen.

Som del av et regionalt medvirkningsopplegg skal fylkeskommunen arrangere en regional scenariokonferanse 8. mai i Bodø. På denne konferansen vil blant annet ulike sektorer presentere utfordringer, kunnskapsbehov og trender som vil påvirke deres sektor fram mot 2027. Altså den planperioden vi nå planlegger for. Målet med konferansen er å prøve å gi et overordnet bilde av hvordan vannmiljøet vil utvikle seg dersom det ikke gjennomføres beskyttende og forbedrende tiltak for vannmiljøet, og samtidig peke på områder der vi har behov for mer kunnskap.

 Utkast til program finner dere her

 Seminaret er gratis og finner sted på Radisson Blu Hotel, Bodø. Tidspunkt: 10.00 – 15.30.

Målgruppe: Sektormyndigheter, interesseorganisasjoner, andre berørte og interesserte.

 

Frist for påmelding: torsdag 2. mai.

Kontaktpersoner:

Lars Ekker - larekk@nfk.no

Håkon Roald - hakroa@nfk.no

 

Publisert: 29. april 2019 Sist oppdatert: 29. april 2019