gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om vannområdet

Faktaark for vannområde Ranfjorden

Vannområde Ranfjorden omfatter et landareal på 7850km2. Området strekker seg fra Røssvatn i sør til Svartisen i Nord og omfatter vassdrag som har sitt utløp i Sjona, Sørfjorden og Ranfjorden. I kartet til høyre kan du ses vannområdets avgrensing.

Bosetting og virksomhet

Befolkningen er i hovedsak konsentrert rundt Mo i Rana, Storforshei, Korgen, Bjerka, Hemnesberget og Nesna. Områdets befolkningstall er i størrelsesordenen 32000.

Industrivirksomhet er hovednæringen for Mo i Rana, og jordbruk i Korgen og Nesna. I vannområdet finnes også gruvevirksomhet, havbruksnæring, mekanisk industri samt kraft- og trevareproduksjon.

Kommunene i vannområdet

Vannområdene følger ikke kommunegrense, men bestemmes ut fra naturgitte forhold som nedbørsfelt, fjorder og kystområder.

Området berører kommunene: Hemnes, Nesna, Rana, Hattfjelldal, Vefsn, Leirfjord og Saltdal kommune. I tillegg er deler av Lurøy og Rødøy kommune med i vannområdet.

Registrerte vannforekomster 

I tabellen nedenfor finner du fordelingen av ulike vanntyper innen området. SMVF angir sterkt modifiserte vannforekomster (data fra Vann-nett.no).

Publisert: 29. juni 2016 Sist oppdatert: 08. september 2016