gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannkvalitet

Hvorfor ta vare på vannet vår?

Vann er en viktig ressurs med mange brukerinteresser hva enten det gjelder aktiviteter innen frilufts- eller næringsliv.

Et godt vannmiljø har stor betydning for ulike aktiviteter. Godt vannmiljø og god vannkvalitet gjør at vi trygt kan spise sjømat og uten bekymring kan drikke vannet vårt. Det legger også til grunn for økt biologisk mangfold og gir et mer velfungerende økosystem for høsting og produksjon.

Det er derfor avgjørende at vi tar vare på våre vannressurser og utnytter dem slik at vi kan få glede av dem nå og i fremtiden.

Klikk på temaene nedenfor, dersom du vil vite mer om tilstand og utfordringer i vannmiljøet.

Miljøtilstand »

All vann skal i utgangspunkt ha oppnådd minst god miljøtilstand innen 2021. Men hva er egentlig godt vannmiljø?

Økologisk tilstand & risikovurdering »

Her finner du en oversikt over den økologiske tilstanden og risikovurderingen for overflatevannforekomstene i vannområdet.

Utfordringer »

Her presenteres de største utfordringer på vannforekomstene i vannområde Ranfjorden. 

 

Publisert: 09. september 2016 Sist oppdatert: 12. oktober 2016