gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Miljøtilstand

All vann skal i utgangspunkt ha oppnådd minst god miljøtilstand innen 2021. Men hva er godt vannmiljø egentlig?

Ulike brukerinteresse gir grunnlag for ulike oppfattelser av hva et godt vannmiljø bør innebære.

Miljøtilstanden vurderes på grunnlag av en økologisk (organismer og næringsstoffer) og kjemisk tilstand (miljøgifter). Når disse sammenstilles fås vannforekomstens samlede miljøtilstand. Vannforekomstens tilstand uttrykkes i 5 tilstandsklasser, fra svært god til svært dårlig tilstand. En svært god tilstand indikerer at det er ingen eller ubetydelige avvik fra den naturlige tilstanden.

Miljøtilstanden og det gode vannmiljø vitner altså om vannkvaliteten, de fysiske forholdene samt tilstanden på fisk, bunndyr, vannplanter og alger.

I kartet nedenfor har du mulighet for å utforske miljøtilstanden i ditt nærområde.

Fig. 1. Vannkvalitet i vannområde Ranfjorden. Zoom i kartet for å utforske nærmere. Du kan klikke på hver enkelt vannforekomst for å få opp faktaark med mye infor-masjon. Du kan også undersøke andre temaer ved å trykke på «Miljøtema» (Kilde: kart fra milostatus.no). 

Publisert: 09. september 2016 Sist oppdatert: 12. oktober 2016