gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Miljøutfordringer

Her presenteres de registrerte påvirkninger på vannforekomstene i vannområde Ranfjorden.

Miljøutfordringene teller ulike typer av forurensning, biologiske påvirkninger (f.eks. introduserte arter) og fysiske endringer i vannforekomsten. 

Til høyre ses fordelingen av registrerte påvirkninger for vannområdet. Den øverste figuren gir en oversikt over hva som driver påvirkningene. Den nederste figuren spesifiserer påvirkningsgruppene. Det skelnes ikke mellom ulike vanntyper (elv, innsjø, grunn- og kystvann). 

De vesentligste utfordringer teller emner innen industri, gruveforurensning, havner (fysiske inngrep/forurensning), landbruksforurensning, lakseparasitten Gyrodactalus salaris og redusert eller endret vannføring og vannstand.

Du finner mer informasjon om de ulike miljøutfordringer i «Regionalt tiltaksprogram».

Publisert: 09. september 2016 Sist oppdatert: 14. september 2016