gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om vannområdet

Vannområdet omfatter vassdraget som har sitt nedslagsfelt i Melfjorden, og strekker seg fra Sjona i sør til Rødøya i Nord, Svartisen i øst og Træna i vest og utgjør ca. 4385 km2 landareal.

 

Følgende kommuner ligger innenfor Rødøy/Lurøy vannområde:

  • Rødøy
  • Lurøy
  • Træna

 

Registrerte vannforekomster

I tabellen nedenfor finner du fordelingen av ulike vanntyper innen området. SMVF angir sterkt modifiserte vannforekomster. Kilde www.vann-nett.no, dato: 02.07.2020.

 

Bosetting og virksomhet

Innenfor kommunene i vannområdet bor det om lag 3600 mennesker (kilde SSB). Befolkningen er konsentrert rundt tettstedene Lurøy, Onøya, Lovund, Vågaholmen, Husøy og Selvær.

Næringslivet i de tre kommunene Lurøy, Rødøy og Træna er preget av primærnæringene landbruk, fiske, havbruk og fiskeoppdrett. Reiseliv og turisme er viktig for verdiskapningen i området. Det er også relativt mye eksisterende og planlagt vannkraftutbygging i området.

 

De største påvirkningene

Figuren viser hvilke drivkrefter som har en aktivitet som medfører størst påvirkning på vannforekomstene i vannområdet. Figuren viser antall ganger en påvirkning er registrert og ikke omfanget av påvirkningen. Kilde www.vann-nett.no, dato 02.07.20.

Publisert: 02. juli 2020 Sist oppdatert: 02. juli 2020