gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Tilskudd til overvåking

Vannområdene i Salten har fått tilskudd på 300.000 kroner fra Fylkesmannen i Nordland. Midlene skal gå til problemkartlegging av vannforekomster som trolig er påvirket av landbruk og spredt avløp.

Områder som skal overvåkes

Bodø kommune har søkt på vegene av vannområdenen Nord-Salten, Sør-Salten og skjerstadfjorden.

Midlene vil bli fordelt på vannforekomstene slik det er hensiktsmessig, i samråd med de berørte kommunene.

Føgende vannforekomster er prioritere:

  • Futelva i Bodø
  • Beiarelva opp til Høgforsen
  • Saltdalselva nedre
  • Mølnhaugelva
Publisert: 09. juni 2017 Sist oppdatert: 11. januar 2018