gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannområde Sør-Salten

Vannområde Sør-Salten omfatter et landareal på totalt 5493 km². Av registrerte vannforekomster utgjør elver og bekkefelt ca 3749 km, innsjøer ca 109 km², grunnvann ca 11 km² og kystvann 11068 km². Vannområdet berører kommunene Meløy, Gildeskål, Beiarn og deler av Rødøy. Vannområdet strekker seg fra Svartisen i sør til Sandhornøya i nord, og inkluderer vassdrag som har sitt utløp i Glomfjorden, Holandsfjorden og Beiarfjorden.

Kart over vannområde Sør-Salten

Kart over vannområde Sør-Salten

Kontaktperson

Linnea Maria Richter

Vannområdekoordinator