gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Miljøtiltak

Tiltak kan være både miljøforbedrende og forebyggende, men felles for begge er målet om å sikre godt vannmiljø.

Foto: Lovise Vårhus

Dersom en vannforekomst ikke oppfyller det fastsatte miljømålet, skal det gjennomføres tiltak som gjør at miljømålet kan nås. Det kan gjelde både vannforekomster som er i risiko for ikke å oppnå miljømålet eller i fare for å få en forringet tilstand.

Hvillke miljøtiltak som er nødvendig avhenger av hva som påvirker vannforekomsten. Det kan eksempelvis være behov for biotoptiltak for fisk og bunndyr eller forurensningsbegrensende og fysiske tiltak. Det er den ansvarlige sektormyndighet som skal følge opp miljøtiltakene.

Nedenfor presenteres informasjon om ulike tiltakstyper.

Avløp »

Forurensning inkluderer flere forskjellige typer og ulike kilder. Her finnes informasjon om forurensing forårsaket av utslipp og avrenning fra renseanlegg og avløp.

Landbruk »

Avrenning fra landbruk kan lokalt forårsake betydelige miljøproblemer. Her finner du en oversikt over tiltak som gjøres for å begrense denne påvirkningen fra landbruk. 

Øvrige tiltak »

Her omtales andre vesentlige tiltak og påvirkninger i vannområde Vefsnfjorden/Leirfjorden.

Publisert: 12. september 2016 Sist oppdatert: 26. januar 2018