gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Landbruk

Avrenning fra landbruk kan lokalt forårsake betydelige miljøproblemer. Her finner du en oversikt over tiltak som gjøres for å begrense denne påvirkningen fra landbruk.

Foto: Lovise Vårhus

Påvirkningen fra landbruk består hovedsaklig av økt tilførsel av næringssalter og partikkelavrenning ved overflateerosjon. Dette kan medføre stor tilgroing og oppslamming, som vil få utilsiktede negative konsekvenser for vannforekomsten.

Nedenfor er en oversikt over aktuelle tiltak innen landbruket:

  • Kontroll av gjødselsplaner samt sprøytejournal
  • Informasjon, veiledning og kompetansebygging
  • Tilsyn og oppfølgning
  • Frivillige landbrukstiltak, dvs. miljøforbedrende tiltak som ikke er lovpålagte
  • Gjødselstiltak, f.eks. ugjødsla randsoner, gjødselplanlegging mv.
  • Miljøtilpasset jordarbeiding (redusert/endret)
  • Kunnskapshenting (problemkartlegging)

Mer informasjon om miljøtiltak og tiltaksanalyser finnes i «Regionalt tiltaksprogram» og «Veileder i arbeidet med miljøtiltak».

Du kan også med fordel utforske tiltaksveilederen på nettsiden her.

Publisert: 12. september 2016 Sist oppdatert: 26. januar 2018