gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om vannområdet

Vannområde Vefsnfjorden/Leirfjorden berører i alt 15 kommuner, men omfatter hovedsaklig Alstahaug, Dønna, Herøy, Vevelstad, Grane, Hattfjelldal, det meste av Vefsn og deler av Leirfjord. Vannområdet er også internasjonalt og strekker seg inn i Sverige rundt innsjøen Vapsten. 

Leirfjorden. Foto: Asbjørn Nordøy. 

Vefsnfjorden/Leirfjorden omfatter et landareal på totalt 8689 km². Av registrerte vannforekomster utgjør elver og bekkefelt 11597 km, innsjøer ca 168 km², grunnvann 112 ca km² og kystvann ca 2158 km². Vannområdet berører i hovedsak kommunene Hattfjelldal, Grane, Vefsn, Leirfjord, Vevelstad, Alstahaug, Dønna, Herøy, Hemnes og Vega. Børgefjell nasjonalpark er lokalisert helt øst i området og her finnes et variert landskap med høye tinder og djupe daler i vest, ville stryk og vakre fosser i sør, og runde topper og vidstrakte heier i øst. En stor del av vannområdet er dekket av nedbørsfeltet til Vefsna som er et verna vassdrag. I vestlige deler av vannområdet finner man Vistenfjorden og Vistfjellan som ligger i Lomsdal-Visten nasjonalpark. Helt vest finnes Vefsnfjorden og de syv søstre som er en velkjent fjellformasjon i Alstahaug kommune.

Befolkning og næringsliv

Innenfor vannområdet bor det om lag 28 800 mennesker. Befolkningen er konsentrert rundt byene/tettstedene Mosjøen, Sandnessjøen, Tjøtta, Solfjellsjøen, Trofors, Hattfjelldal, Silvalen, Leland og Forvik. Blant kommunene i vannområdet har Vefsn hatt økning i folketallet de ti siste årene. En framskrivning av befolkningsutviklingen viser at folkemengden i vannområdet samlet sett sannsynligvis vil øke noe i tiden frem til 2021. Næringslivet i vannområdet er preget av industri, samt ulike tertiærnæringer. I vannområdet er det flere store kraftkrevende industribedrifter: Elkem Aluminium og Mosjøen Anode i Vefsn kommune, treforedlingsbedriften Arbor i Hattfjelldal og leverandørindustri for offshorevirksomhet i Alstahaug.

Miljøtilstand og påvirkninger

Hovedpåvirkningene i vannområde Vefsn-/Leirfjorden består av landbruk, industri og vannkraft. I tillegg har Vefsna-vassdraget med flere blitt rotenonbehandlet for å bli kvitt lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Publisert: 10. november 2016 Sist oppdatert: 23. november 2016